De laatste ontwikkelingen

5 van 17 artikelen
Redactie

Curriculaire uitdaging: taalbewustzijn

Hoe kunnen leerlingen taalbewustzijn inzetten om de taal beter te leren? Bekijk hier het fragment.

31 mei 2022 Ongeveer 1 minuut
Redactie

Curriculaire uitdaging: interculturele competenties

Aan tafel bespreken wat interculturele competentie is en wat dit betekent voor de actualisatie van de examenprogramma's moderne vreemde talen.

31 mei 2022 Ongeveer 2 minuten
Redactie

Curriculaire uitdaging: ERK

In de startnotitie staat dat het Europees Referentiekader (ERK) een meer prominente rol moet krijgen in de examenprogramma's moderne vreemde talen. Bekijk hier de bijdrage tijdens het webevent.

30 mei 2022 Ongeveer 2 minuten
Redactie

Kansengelijkheid

Wat is de relatie tussen taal en kansengelijkheid? Bekijk hier de bijdrage.

30 mei 2022 Ongeveer 2 minuten
Redactie

Meertaligheid

Wat voor invloed heeft meertaligheid op de actualisatie van de examenprogramma's moderne vreemde talen?

30 mei 2022 Ongeveer 2 minuten