Gert Borg

Gert Borg

Contactinformatie

Gert Borg

Vakexpert Arabisch

Dag, ik ben Gert Borg en ben als vakexpert betrokken bij de actualisatie van de examenprogramma's Arabisch. Als docent Arabisch heb ik lange tijd gewerkt aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Toen ik ging studeren kon je eigenlijk nergens in Nederland gewoon Arabisch studeren, maar heette die studierichting nog 'Semitische taal- en letterkunde'. Daarom heb ik ook een beetje Hebreeuws gestudeerd en vooral Ugaritisch (zoek dat maar eens op). Maar Arabisch, Arabische geschiedenis en geschiedenis van de Islam waren de belangrijkste onderdelen van mijn studie. lk heb me gespecialiseerd in de klassieke Arabische literatuur en dan vooral in de literatuur van vóór de Islam. Uiteindelijk ben ik gepromoveerd op voor-islamitische literatuur van vrouwen. Dat betekent overigens niet dat het moderne Arabisch voor mij onbekend terrein is, want ik heb naast beginners Arabisch ook gevorderd Modern Standaard Arabisch, Media-Arabisch, praktisch vertalen Arabisch-Nederlands en Arabische cultuurgeschiedenis gegeven. Verder heb ik het initiatief genomen om een minor Internationalisering in te stellen aan de Faculteit waar ik werkte: Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen.


Tijdens mijn aanstelling aan de Radboud Universiteit ben ik drie keer 'uitgeleend' geweest aan andere instellingen: twee periodes heb ik gewerkt als directeur van Nederlands-Vlaams Instituut in Cairo (1989-1991 en 2003-2006) en daarna heb ik nog eens een jaar gewerkt aan de Nederlandse Ambassade in Riyadh in Saudi-Arabië.


Verder heb ik twee weken een workshop literair vertalen Arabisch-Nederlands gegeven aan het Vertalershuis in Amsterdam. Momenteel werk ik voor het College voor Toetsen en Examens waar ik eindverantwoordelijke ben voor de centrale examens Arabisch in Nederland. Ongemerkt ben ik met pensioen gegaan, maar ik kan het niet laten: Arabisch blijft mijn favoriete bezigheid en ik ben blij, dat ik met mijn ervaring aan dit programma mag meewerken.