Beproeven kwaliteit examenprogramma's

Fase 1 - Fase 2 - Fase 3 - Fase 4

In fase twee worden de opgeleverde conceptexamenprogramma's gevalideerd en beproefd op scholen en waar nodig bijgesteld. Daarbij wordt het programma gecheckt op relevantie, consistentie, bruikbaarheid, effectiviteit en toetsbaarheid.


SLO voert fase 2 uit in samenwerking met vakverenigingen, vakexperts, leraren, curriculumexperts en toetsexperts (CvTE/Cito).

Wil je dit Delen?