Downloads

15 van 22 downloads

Startnotitie moderne vreemde talen

Artikel
25-03-2024

Infographic - Actualisatie examenprogramma's

Erk Artikel
25-03-2024

Positie van het Europees Referentiekader in te actualiseren examenprogramma’s moderne vreemde talen

Interview
25-03-2024

Interview Van 12 tot 18 - 'Focus op vakinhoudelijke én leerplankundige kwaliteit'

Startnotitie burgerschap

Artikel
25-03-2024

Infographic actualisatie examenprogramma's

25-03-2024

Startnotitie

Interview
25-03-2024

Artikel Prima Onderwijs, maart 2023: Samen bouwen aan een actueel taalcurriculum

Artikel
25-03-2024

Vakkenstructuur wiskunde havo

Artikel
25-03-2024

Examenprogramma’s Nederlands in de maak

Artikel
25-03-2024

Artikel: Een constructief, slagvaardig en bovenal zorgvuldig proces

Artikel
25-03-2024

Infographic: Aktualisaasje fan de eksamenprogramma’s

Artikel
25-03-2024

Wiskunde in wording: nieuwe examenprogramma’s havo en vwo

Artikel
25-03-2024

Startnotitie Friese taal en cultuur

Artikel
25-03-2024

Startnotitie klassieke talen