Advieskring

De vakvernieuwingscommissie kan tijdens het proces gebruikmaken van specialistische expertise. Daarvoor richten we een advieskring in. De advieskring kijkt mee op de inhoud van de tussenproducten.

De advieskring bestaat uit:

 • Vakvereniging Levende Talen Engels: Koos van ‘t Hul
 • Vakvereniging Levende Talen Duits: Petra Corvers
 • Vakvereniging Levende Talen Frans: Berrie de Zeeuw
 • Vakvereniging Levende Talen Spaans: Fernanda Martino
 • Vakvereniging Levende Talen Arabisch: Eef Schut
 • Meesterschapsteam MVT i.s.m. Nationaal Platform voor de Talen: Bert Le Bruyn
 • Nuffic: Irma Nentjes
 • Platform eerste- en tweedegraads lerarenopleiders MVT: Simone Groeneveld
 • Vereniging Docenten Spaans in Nederland: Monique Witkamp
 • Visiegroep Buurtalen: Jos BrinkEn specifiek voor leermiddelen, toetsing en examinering:

 • CvTE: Andre Coenders en Marjo van Vliet
 • Stichting Cito: Anneke de Graaf, Natalie Schols en Wilma Vrijs
 • MEVW: Ina Buining


Daarnaast worden tijdens dit traject ook experts op persoonlijke titel geraadpleegd. Een aantal experts daarvan zijn hier voorafgaand aan het traject in samenspraak met de vakverenigingen voor benaderd.